LICENCIA RK

Naša spoločnosť sa dňom 27.04.2016 stala držiťeľom LICENCIE udelenou Národnou asociaciou realitných kancelárií Slovenska ( NARKS ). Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má potrebnú kvalifikáciu a prax na dodržiavanie požadovanej kvality vykonávaných služieb v súvislosti s realitnou činnosťou.